Azizoğlu 2.El
Kullanım Şartları

Azizoğlu Fuso Canter Web Sitesi Kullanım Şartları

Azizoğlu Fuso Canter web sitesi'nde yer alan her tür içerik (opsiyon, teknik ve donanım özellikleri, fiyat, kredi oranı, yetkili satıcı ve/veya servis bilgisi, üst yapı, sosyal medya, ikinci el araç stoğu, resim, video, açıklama ve haber (kısaca "BİLGİ") tanıtım ve bilgilendirme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde Azizoğlu Fuso Canter web sitesindeki bilgilerin eksik ya da hatalı olduğunu ve bundan dolayı zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

Azizoğlu Fuso Canter web sitesi virüs, trojan vb. zararlı yazılımlardan arındırılmış olmakla birlikte, kullanıcı, nihaî güvenliği sağlamak için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, web sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Kullanıcının, ileride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinden Azizoğlu Fuso Canter’in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak istediğinde, nihaî ve güvenilir bilgiyi, Azizoğlu Fuso Canter Yetkili Satıcılar'ından temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Azizoğlu Fuso Canter, web sitesi'nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yeterliliği, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, hatasız olacağı konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt vermemektedir. Dolayısıyla yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Azizoğlu Fuso Canter hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Sitede yer alan fotoğraf ve videolar, teknik ve donanım özellikleri, Türkiye'de satılacak olan araçların donanım özelliklerinden farklılık gösterebilir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapacağı işlemlerle ilgili Azizoğlu Fuso Canter’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Azizoğlu Fuso Canter web sitesinde bulunan tüm dökümanlar Temsa Motorlu Araçlar’in mülkiyetindedir. Azizoğlu Fuso Canter web sitesinde bulunan yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video dokümanları, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Azizoğlu Fuso Canter’a ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz, hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.. Azizoğlu Fuso Canter bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Azizoğlu Fuso Canter web sitesi'nde, Yetkili Satıcıları ve Servisleri, fuso araçların standart ve opsiyonel özellikleri, ÖTV+KDV Dahil Satış Fiyatı ile Tavsiye Edilen Kampanyalı ÖTV+KDV Dahil Satış Fiyatı bilgileri son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Araçlar ve diğer konularda nihai bilgi temini için Azizoğlu Fuso Canter, TEMSA dialog ve/veya Azizoğlu Fuso Canter Yetkili Satıcıları ile temasa geçilmesini rica ederiz.

Bu çerçevede Azizoğlu Fuso Canter, web sitesi'nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Azizoğlu Fuso Canter adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder. Azizoğlu Fuso Canter, önceden haber vermeksizin aracın tavsiye ettiği fiyat, tip ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.

Azizoğlu Fuso Canter, Kullanıcı’nın web sitesini ziyaret etmesi ile doğrudan (Örn: bilgilerin kullanıcı tarafından iletişim formlarında bizzat verilmesi, vs.) veya dolaylı olarak (Örn: internet giriş kayıtları, vs.) kullanıcı ile ilgili bilgileri edinebilecektir. Azizoğlu Fuso Canter, kanunlar çerçevesinde açıklanmasının gerekli olduğu durumlar hariç olmak söz konusu bilgi ve verileri, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmamak, açıklamamak kaydıyla tasnif edebilir, istatistiki verilere temel alabilir, kullanıcıların ihtiyaçlarına en iyi şekilde hitap edebilmek ve müşteri hizmet kalitesini artırabilmek amacıyla kullanabilir.

Azizoğlu Fuso Canter, “Web Sitesi Kullanım Şartları”nı dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Azizoğlu Fuso Canter web sitesine girmekle veya site formlarını doldurmakla kullanıcılar yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Azizoğlu Fuso Canter’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HMK Madde 193'e uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Azizoğlu Fuso Canter tarafından beyan ve işbu Azizoğlu Fuso Canter web sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.